Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Ngọc Lý

Thôn Làng Đồng
c0ngoclyty@bacgiang.edu.vn