Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
 06/02/18  Chương trình tuần  48
ủng hộ học sinh nghèo ăn tết
 29/01/18  Chương trình tuần  113
NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM CỦA TRẺ TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LÝ
 11/01/18  Chương trình tuần  57
THI XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018
 02/01/18  Chương trình tuần  46
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
 26/12/17  Chương trình tuần  41
Hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non Ngọc Lý