Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
 13/03/19  Kế hoạch giáo dục  77
Nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong trường, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích giáo viên trong trường giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 trường mầm non Ngọc lý ...
 06/02/18  Chương trình tuần  113
ủng hộ học sinh nghèo ăn tết
 29/01/18  Chương trình tuần  192
NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM CỦA TRẺ TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LÝ
 11/01/18  Chương trình tuần  113
THI XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2017-2018
 02/01/18  Chương trình tuần  100
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
 26/12/17  Chương trình tuần  96
Hoạt động trải nghiệm trong trường mầm non Ngọc Lý