Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
 12/03/21  Kỹ năng sống  18
Nhằm nâng cao nhận thức của CBGV, NV và PHHS về bệnh Phong, biết bệnh Phong là bệnh lây nhưng khó lây, do trực khuẩn Hansen gây nên. Biết cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh Phong và cách phòng, chống trên cơ sở hiểu rõ những quan niệm hiện nay về bệnh Phong, biết tự phòng bệnh và nâng cao tính ...
 04/04/19  Kỹ năng sống  154
Như chúng ta đã biết Đuối nước là một tai nạn bất ngờ xảy ra, không có nguyên nhân rõ ràng và khó lường trước được và gây ra những thương tổn thực thể trên cơ thể người và có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi