Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
 Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm không chỉ truyền đạt kiến thức cho các cháu một cách thụ động mà giáo viên cần phải tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, được tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức và kinh nghiệm. Để đạt được điều này, người  giáo viên cần ...
 31/12/20  Hoạt động chuyên môn  20
Thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non Ngọc Lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
 29/12/20  Chăm sóc trẻ  21
Như chúng ta đã biết hiện nay nội dung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non trên toàn quốc đã được Đảng - Nhà nướcvà giáo dục mầm non quan tâm một cách sát đáng. Bởi vì đổi mới hình thức tổ chức trên cơ sở kế thừa một số phương pháp truyền thống của giáo dục mầm ...
 10/12/20  Hoạt động chuyên môn  19
 Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của trẻ tại lớp.
 28/11/20  Hoạt động chuyên môn  22
Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952). Đây là phương pháp với tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua cảm giác[1]. Năm 1907 bà bắt đầu sự nghiệp là nhà giáo ...