Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương Hảo
P. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Hảo
Ngày tháng năm sinh 02/02/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách