Địa chỉ: Thôn Làng Đồng

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nguy cơ “có dịch” cao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, huyện. Phòng GD&ĐT thông báo và yêu cầu các trường thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Ngày ban hành:
10/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

triển khai thực hiện Tháng hành động
an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực