Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
Ngày ban hành:
29/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV hỏa tốc V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình có ca lây nhiễm trên địa bàn huyện

Ngày ban hành:
13/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 09/5/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT thực hiện một số nội dung theo CV số 559/SGD&ĐT-VP.

Ngày ban hành:
10/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nguy cơ “có dịch” cao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, huyện. Phòng GD&ĐT thông báo và yêu cầu các trường thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Ngày ban hành:
10/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT); phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.

Ngày ban hành:
26/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền triển khai ứng dụng Vss ID

Ngày ban hành:
22/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

triển khai thực hiện Tháng hành động
an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch triển khai công tác  bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021.

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực