Địa chỉ: Thôn Làng Đồng
 19/02/21  Thông báo từ Phòng  25
Thực hiện công văn 158 ngày 19/2/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang và sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Tân Yên, Trường Mn Ngọc Lý thông báo việc  đón học sinh trở lại trường bắt đầu từ thứ hai ngày 22/2/2021.
 02/10/19  Công khai  109
Bộ quy tắc ứng xử